Gas Detection Ammonia

CETCI NH3 Gas Detector เครื่องตรวจจับก๊าซแอมโมเนีย ที่นิยมกันทั่วไป

ทาซาเทค ขอเสนอ GAS DETECTION "AMMONIA" เครื่องตรวจจับก๊าซ "แอมโมเนีย" รุ่น CETCI ที่นิยมในกันทั่วไป

โดยความพิเศษของระบบ CETCI NH3 (Ammonia) คือ
- 24 ชั่วโมงตรวจสอบแอมโมเนียอย่างต่อเนื่อง
- การตอบสนองการเตือนด้วยภาพและเสียงในหรือที่ 25 ppm
- แสดงการอ่านระดับก๊าซภายนอกห้องด้วยภาพ
- ทริกเกอร์ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ
- ปิดอุปกรณ์จากภายนอกห้องทำความเย็น

แต่อย่าลืมว่า... ค่าคงที่ปกติของแอมโมเนีย จะอยู่ที่ระดับสูง หรือสููงมากตามความเหมาะสม เพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์อันตรายที่สามารถทำลายเซนเซอร์ และทำให้เสื่อมสภาพได้

ทางด้าน Engineer ของเรา แนะนำตำแหน่งการติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊ส "แอมโมเนีย" (Ammonia) ว่าควรจะอยู่ในตำแหน่งบน หรือใกล้กับเพดานที่เหมาะสมที่สุด เพื่อความปลอดภัยที่สุด โดยทั่วไปเครื่องตรวจจับแก๊ส "แอมโมเนีย" จะมีการครอบคลุมที่ประมาณ 465 m² / 5,000 ft² (ขนาดห้อง และตำแหน่งของอุปกรณ์ที่จำเป็น)

ปกติแล้วการติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซแอมโมเนีย รุ่น CETCI NH3 (Ammonia) ควรจะทำการ Bump Test หรือทำการทดสอบการชนคือการสัมผัสเซ็นเซอร์กับแก๊สสั้น ๆ การทดสอบการชนจะตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ตอบสนองหรือไม่และสัญญาณเตือนทำงานอยู่หรือไม่ การทดสอบ Bump Test ควรทำให้เสร็จในทุกๆเดือนของแผนการบำรุงรักษา หรือการดูแลระบบ ถ้า Bump Test ไม่ทำมีความผิดปกติ ควรสอบเทียบใหม่ทั้งระบบทันที แต่เพื่อความมั่นใจถึงความปลอดภัยอีกระดับหนึ่ง ผู้ใช้งานเครื่องตรวจจับก๊าซ "แอมโมเนีย" รุ่น CETCI NH3 (Ammonia) ควรจะทำการการสอบเทียบระบบ 6 เดือน ต่อ 1 ครั้งเป็นอย่างต่ำ

ต้องยอมรับว่าเครื่องตรวจจับก๊าซ "แอมโมเนีย" รุ่น CETCI NH3 (Ammonia) ถูกดีไซน์ให้ทันสมัย ใช้งานได้ง่าย และมีระบบการแจ้งเตือนที่เสถียร ที่ทำให้มั่นใจว่า มีความปลอดภัยในการใช้งานอย่างแน่นอน


หากลูกค้าสนใจเกี่ยวกับเครื่องตรวจจับก๊าซ "แอมโมเนีย" รุ่น CETCI NH3 (Ammonia) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ 02 030 5852

Visitors: 1,776