Our Partner

CMC-KUHNKE ระบบตรวจสอบกระป๋องที่ดีที่สุดในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบตรวจสอบอัตโนมัติเต็มรูปแบบใหม่หมด หรือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ปัจจุบันเพียงเล็กน้อย CMC ให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า มากกว่าการผลิตสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
MESSMER BÜCHEL เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตเครื่องมือทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและบรรจุภัณฑ์
Testing Machines Inc.

เครื่องมือห้องปฏิบัติการที่คลอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ  พลาสติก  ฟิล์ม  กระดาษลูกฟูก  บรรจุภัณฑ์พลาสติก  ฉลาก  กาว  หรือแม้กระทั่งวัสดุพิเศษอื่นๆ ที่ยังไม่มีเครื่องมือทดสอบก็จะมีทีมวิศวกรรมมาให้คำปรึกษาและพัฒนาร่วมกันได้

TM Electronics

เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  อาหาร  อิเล็กทรอนิกส์  ยานยนต์  และเภสัชภัณฑ์ TME ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทดสอบการรั่วซึม  การไหลของอากาศ และทดสอบความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์หลายๆแบบ

Ray-Ran

มีชื่อเสียงลำดับต้นๆสำหรับอุปกรณ์ทดสอบวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ เรซิ่น พลาสติก โฟม  ยาง 

United Testing

ผู้บุกเบิกระบบการเก็บข้อมูลในการทดสอบทางกายภาพของวัสดุประเภทต่างๆ  UTS คิดค้น Tensile Data Acquisition ได้เป็นรายแรก และได้พัฒนาจนเป็นระบบทดสอบอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเลย

Eagle Vision Systems Inspection Vision Systems ความเร็วสูง แม่นยำ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ EVเป็นผู้นำในด้าน vision solution สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเด็ก อาหารเสริม และตลาดขนมขบเคี้ยว

 

Visitors: 6,997