จำหน่าย บริการหลังการขาย เครื่องมือ อุปกรณ์วิเคราะห์และทดสอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ - Sale and Service of Electronics and Semiconductors

ต้องยอมรับว่าผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ประกอบการทั่วโลกต่างเตรียมพร้อมสำหรับนาโนเทค ทำให้เราต้องปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้ D1368 เราให้บริการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2541 ด้วยวิศวกรรมฐานความรู้ และทีมสนับสนุนคุณภาพ

Electronics manufacturers and Assemblers worldwide are gear up for nanotech and as a result precision and accuracy are counted.
We serve Thailand Electronic and Semiconductor industry since 1998 with knowledge base engineering and responsive supporting team
        
Processing Chemical i.e. Acids; phosphoric, sulfuric, hydrochloric, nitric, Isopropyl alcohol, NMP, DMAC, DMSO, Urea, urea formaldehyde, DMA/DMF water blend, Styrene - ethylbenzene,  Acrylic, acrylamide, MEK, toluene

       

#ReflowOven

#CuringOven

#SurfacePSA


Visitors: 4,924