จำหน่าย บริการหลังการขาย เครื่องมือวัด ระบบควบคุมในการแปรรูปไม้ - Sale and Service of Equipment for measure and control in Wood Industry

ความชื้นมีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ผู้ผลิตยังต้องท้าทายความสามารถด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน ด้วยอุปกรณ์ทดสอบบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องมือทดสอบไม้ ผงไม้ ความชื้นในไม้ ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน และขยะ

Moisture plays a critical role in determining end-product quality. Manufacturers are also challenged with meeting quality standards and producing end products faster, all while keeping an eye on energy conservation and waste.

Admitting we only see a real wood in museum these days. OSB and MDF has been around for many years with micro-technology heading to Nano. Rock Solid surface and flex body is a true wish for many product

Moisture Measurement Solutions for Wood/Lumber Industry.

Sensing and Controlling for Manufacturing Quality, Wood/Lumber Manufacturing: Why Measure Moisture In-Process
 • Inherently fibrous and porous natural resource
 • Vulnerable to quality variances depending on moisture content
 • Excessive heat in processing can lower rigidity, impair strength, and cause cracking

We have measuring tools this real-time, continuous monitoring of your product enables forward thinking and determination of your manufacturing process. See more detail, Just click on the hashtag below.
 

#moisture

#วัดความชื้น

 

 

Visitors: 4,928