จำหน่าย บริการหลังการขาย เครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบ วัดและวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมแก้ว และกระจก - Sale and Service of Detector and Tester in Glass Industry

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เราคงไม่คิดว่ากระจกจะมีส่วนแบ่งของโครงสร้างอาคารโดยเฉลี่ย 70% และเกือบครึ่งหนึ่งของการตกแต่งภายใน  D1368 เราให้บริการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์วัดแก๊ส เครื่องมือวัดคุณภาพกระจก แก้ว วัดเตาหลอมวัดอุณหภูมิ อุตสาหกรรมผลิตกระจก วัดความชื้นในหิน ดิน ทรายทุกชนิด

we would never think that glass share on average 70% of exterior building structure and almost half of interior, next automobile roof is safety glass with inner layer of solar cell.

the next eyewear is your vision plus your personal screen

 

#Pyrometer

#MoistureControl

 

Visitors: 10,519