จำหน่าย บริการหลังการขาย เครื่องมือวัด และทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมยาง - Sale and Service of Equipment and Tester for Rubber Industry

การแปรรูปยาง จากยางดิบ สู่ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ต้องมีกระบวนการผสม การบด การรีด และการอัดขึ้นรูป และขั้นตอนทั้งหมดนี้ ต้องทำในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ความหนืด การคลายตัว การคงรูป ต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นตัวกำหนดจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตยาง

ยางถูกผสมด้วยสารเติมแต่งอย่างกำมะถัน (sulfur) คาร์บอนแบล็ค (carbon black) และสารเร่ง (accelerators) เพื่อให้ได้คุณสมบัติของยางที่ต้องการ

Vulcanization, Viscosity, Stress Relaxation คือศัพท์ที่เราจะต้องได้ยินตลอดเวลาเมื่อทำงานกับยาง ไม่ว่าจะเป็นยางธรรมชาติ หรือ ยางสังเคราะห์ และพระเอกของการผลิตยางก็จะหนีไม่พ้น

#Rheometer
#Mooney

 

Visitors: 9,442