เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านความชื้นแบบ Equal Pressure AquaSense 7101 Water Vapor Permeation (WVTR) Analyzer ASTM F 1249, ASTM F3299-18

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านความชื้นแบบ Equal Pressure AquaSense 7101 Water Vapor Permeation (WVTR) Analyzer ASTM F 1249, ASTM F3299-18

AquaSense 7101 Water Vapor Permeation (WVTR) Analyzer
เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านความชื้น แบบ Equal Pressure ด้วยประสิทธิภาพของ Coulometric Sensor ที่พัฒนาล่าสุดให้มีความละเอียดมากขึ้น รองรับการทดสอบอัตราการซึมผ่านความชื้นตามมาตรฐานสากลทั้ง ASTM, ISO, DIN, และ JIS สามารถทดสอบได้ทั้งตัวอย่างที่เป็นแผ่น และบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้ว

 

The 7101 water vapor analyzer range utilizes the sensitive and stable P2O5 sensor for absolute moisture measurement. These water vapor analyzers offer a wide measurement range of 0.002-1000 g/m²/day and precision temperature, humidity and flow control. Providing accurate and repeatable results for research and development testing of water transmission rate (WVTR) in both current and newly formulated packaging film materials and fast testing for Quality Control.

All Systech Illinois analyzers are certified traceable to NIST. In addition, analytical performance is validated using NIST certified gases and NIST traceable films.

 

 

Visitors: 10,518